Executive Performance Screen

Houd uw toppers fit for the job

Hogerop komen in een organisatie betekent ook meer verantwoordelijkheden hebben en voor complexere vraagstukken staan. Niet even, maar voortdurend. Die constante druk kan leiden tot stress. En dus tot een verhoogd risico, zowel voor de gezondheid van de medewerker of manager in kwestie als voor de organisatie. Het gaat vaak om de mensen die moeilijker te vervangen zijn. Hoe krijgt u nou juist bij deze groep scherp in zicht hoe fit ze zijn en hoe het met hun mentale veerkracht is gesteld?

Wat houdt de Executive Performance Screen in?
Deze screen geeft een kwantitatief beeld van de fysieke en mentale vitaliteit. De deelnemer ondergaat één dagdeel een
breed scala aan testen op zowel fysiek, mentaal als lifestyle vlak. Deze worden afgenomen door een inspanningsfysioloog, de fysiotherapeut en een prestatiepsycholoog.
• Bloedafname (klinische chemie)
• Inspanningstest (VO2 max)
• Conditie hart (rust ECG)
• Functional Movement Screen (fysieke vitale belastbaarheid)
• Mentale scan middels de MTQ48 vragenlijst (mentale belastbaarheid)
• Voedingsassessment a.d.h.v. een rustmetabolisme meting (ademgasanalyse en ECG)
• Lichaamssamenstelling

Opbrengst
De Executive Performance Screen geeft een compleet beeld van het huidige prestatievermogen, veel meer dan bij een periodiek medisch onderzoek gebeurt. En uniek is dat we al die gegevens in onderlinge samenhang bekijken. Zo kunnen we op individueel niveau een heel gedetailleerd advies geven.

De uitvoering van testen vindt plaats bij ons Human Performance Centre in Rotterdam of op een door u gewenste locatie.

Meer weten: Executive Performance Screen