GERICHT WERKEN AAN DE INZETBAARHEID EN Vitaliteit VAN UW MENSEN

Fysergo BV, opgericht in 1994, is een ISO 9001 gecertificeerd landelijk werkend interventie & advies bedrijf. Landelijk georganiseerd en regionaal sterk doordat onze professionals ondersteund worden door een netwerk bestaande uit 140 centra.

Fysergo is sinds 2002 een dochter van Arbo Unie. Vanuit die kennisdeling zijn wij volop in ontwikkeling. Fysergo heeft zich de afgelopen jaren verbreed van een fysieke re-integratie dienstverlener naar een “full service provider” op het gebied van interventies en gezondheidsmanagement-advies.

De Fysergo organisatie (70 eigen professionals en een netwerkorganisatie van 250 door ons opgeleide interventiespecialisten) werkt gericht aan de inzetbaarheid en gezondheid van uw mensen. Dit doen wij voor toonaangevende bedrijven in de business to business markt, aanbieders van bedrijfszorgpakketten, zorgverzekeraars en arbodiensten.

Specialisaties

BeLife is een zusterorganisatie van Fysergo die gespecialiseerd is in multidisciplinaire specialistische revalidatie zorg. BeLife – Centrum voor Bewegen – is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) voor poliklinische revalidatiezorg. Wij leveren Medische Specialistische Revalidatiezorg  en re-integratie programma’s voor mensen met aspecifiek gelabelde klachten. Dat doen we met een landelijke dekking. Diagnostiek vindt plaats vanuit één van onze zes expertisecentra, voor het behandelprogramma kunt u terecht in één van onze 30 speciaal geselecteerde centra in uw directe woon- of werkomgeving.

VIEF is ons label voor de vitaliteitsaanpak voor gezonde en vitale medewerkers. Samen met u stellen wij een vitaliteitsprogramma op dat aansluit bij uw idee wat uw organisatie nodig heeft om verder te komen. Van een ‘event’ dat bewustwording faciliteert tot een programma aanpak op maat voor medewerkers.
Diverse Nederlandse organisaties werken met een Vief vitaliteitsevent aan de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van hun medewerkers. Twee voorbeelden: de gemeente Doetinchem en autobedrijf ZIJM

Daarnaast is Fysergo actief onder het label Human Technology Design Solutions (HTDS) als hoogwaardige technische projecten consultancy organisatie op het gebied van technische Ergonomie en Human Centered Design.