Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie is vooral preventief en gericht op “bronaanpak”. Bedrijfsfysiotherapeuten doen dat onder andere door onderzoek naar fysieke belasting van de werknemers en de uitkomsten te toetsen aan wet- en regelgeving. Zo kan de bedrijfsfysiotherapeut de RI&E uitvoeren en adviseren over het bijbehorende plan van aanpak.

Mens en organisatie

De bedrijfsfysiotherapeut is bezig met zowel de effecten van ziekte en gezondheid voor de mens én voor de organisatie. Het gaat verder dan het aanpakken van fysieke overbelasting. Een groeiend probleem is dat werknemers – als gevolg van automatisering van processen – steeds minder gaan bewegen. De gezondheidsklachten die hieruit volgen, leiden tot verminderde productiviteit en inzetbaarheid van werknemers. Denk aan overgewicht en aandoeningen aan hart- en vaatstelsel of diabetes. De bedrijfsfysiotherapeut kan de voortekens van deze aandoeningen opsporen. Zo richt de bedrijfsfysiotherapeut zich dan ook steeds meer op de nu nog gezonde werknemer.

Adviseur arbeid & gezondheid

Daarnaast is de bedrijfsfysiotherapeut als adviseur arbeid en gezondheid een schakel in het vormgeven van beleid gericht op de kwalitatieve inzetbaarheid van medewerkers. Vanuit bedrijfsfysiotherapie is een duidelijk koppeling te leggen naar het Huis van Werkvermogen van professor Ilmarinen. Professor Ilmarinen toonde met onderzoek aan dat de invloed van gezondheid 39% bijdraagt aan werkvermogen en werkaspecten 33%.

Meer weten?

Heeft u interesse in meer informatie of behoefte aan een kennismakingsgesprek over onze dienstverleningsmogelijkheden, dan kunt u dat aangeven op onze contactpagina.