Bedrijfsmaatschappelijk werk

Het bedrijfsmaatschappelijk werk is er op gericht om medewerkers, leidinggevenden en management in organisaties te begeleiden bij knelpunten in de arbeidssituatie of privé-situaties die hun uitwerking hebben op de werksituatie.

Meerwaarde bedrijfsmaatschappelijk werk

De meerwaarde van bedrijfsmaatschappelijk werk zit in het activeren van medewerkers. Medewerkers die te maken hebben met stress, overspannenheid, conflicten en/of samenwerkinsgproblemen kunnen hier veel hinder van ervaren op het werk. Dit kan lijden tot (langdurig) verzuim.  Tijdig de hulp inroepen van een bedrijfsmaatschappelijk werker helpt je werknemer inzetbaar te houden.

Integrale aanpak

Voor het goed functioneren van een bedrijfsmaatschappelijk werker is een integrale aanpak noodzakelijk. Alleen in nauwe samenwerking met onder andere leidinggevende, de bedrijfsarts en de HR-afdeling kan vroegtijdig conflicten, medische problemen, samenwerkingsprocessen en noodzakelijke individuele ontwikkeltrajecten geïdentificeerd worden. Zo kan bedrijfsmatschappelijk werk effectief en kortdurend ingezet en bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van een organisatie.

Meer weten?

Heeft u interesse in meer informatie of behoefte aan een kennismakingsgesprek over onze dienstverleningsmogelijkheden, dan kunt u dat aangeven op onze contactpagina.