Ergonomie volgens Fysergo

Ergonomie is meer dan een goede stoel en een goede tafel of alleen het voorkomen dat er zwaar getild wordt. Ergonomie handelt over menselijke factoren, over fysieke, cognitieve en sociale vermogens die een rol spelen in het werk, op de werkplek en de omgeving waarin gewerkt wordt. Ergonomie (of human factors) consultancy draagt bij om bedrijfsprocessen waarin mensen een rol spelen te verbeteren of om een ontwerp beter te laten aansluiten bij de gebruikers.

Ergonomie en Change Management projecten

Een adequate toepassing van ergonomie in projecten begint met het tijdig inschakelen van gespecialiseerde ergonomen. Niet aan het eind van de detail ontwerpfase maar juist bij aanvang al direct ingezet levert ergonomie rendementvolle resultaten. Een optimaal ontwerp waarin risico’s voor veiligheid, gezondheid en human efficiency alle specifieke aandacht hebben gekregen en een hoge mate van medewerkertevredenheid het resultaat is. En een optimaal ontwerp van installaties, kantoren, controlekamers, productielijnen, werkplaatsen, magazijnen, laboratoria, ziekenhuizen cabines e.d. zowel bij nieuwbouw als renovaties.

Aanpak Fysergo

De manier waarop Fysergo met haar ergonomie aanpak (tools & techniques) aansluit bij haar klanten leidt tot een meetbare kostenbesparing binnen projecten en bevordert gezondheid, veiligheid en menselijk efficiency in de bedrijfsvoering. Fysergo werkt uitsluitend met ergonomen die beschikken over een ruime ervaring met het projecten proces en in staat zijn om aan te sluiten in de voedingsfase van een project.

Meer weten?

Heeft u interesse in meer informatie of behoefte aan een kennismakingsgesprek over onze dienstverleningsmogelijkheden, dan kunt u dat aangeven op onze contactpagina.