Fysieke Belasting

Fysergo richt zich bij het in kaart brengen en adviseren over fysieke belasting op een evenwichtige balans tussen voldoen aan de wet en regelgeving en de verantwoordelijkheden die er liggen voor zowel werknemer als werkgever.  In de aanpak van Fysergo is oog voor betaalbare en technisch haalbare verbeteringen. Aansluiten bij de beleving van fysieke belasting van uw mensen en inzicht geven in de werkelijke knelpunten en betrekken bij het definiëren van oplossingen draagt bij aan acceptatie voor veranderingen.

Onderzoek Fysieke Belasting

Aanleiding voor het uitvoeren van een Onderzoek Fysieke Belasting kan gelegen zijn in een aantal vragen die binnen uw organisatie leven ten aanzien van de fysieke arbeidsomstandigheden, de organisatie van het werk, fysieke gesteldheid en de beleving van uw medewerkers.  Wij hebben praktische methoden ontwikkelt om deze vragen te beantwoorden en fysieke belasting samen met u beheersbaar te maken. Zo kan Fysergo de fysieke belastingsrisico’s en de oplossingsrichtingen gemakkelijk inzichtelijk maken.

Preventieve Training Fysieke belasting

Voorlichting geven over fysieke belasting kan op verschillende manieren. Dat kan middels een functie en/of werkgerichte training, of met ervaring workshops, gebruik maken van instructiefilmpjes en met ondersteunende training voor leidinggevenden. Fysergo werkt vanuit een gedragsmatige aanpak, waarbij gedragsverandering en ervaring centraal staat. Door te ervaren wat de effecten van “verkeerd gedrag” zijn wordt een veel groter effect bereikt dan alleen maar voorlichting en instructie.

Fysiek Belastbaarheidonderzoek

Fysergo is tevens gespecialiseerd in individueel belastbaarheidsonderzoek. Dit bijvoorbeeld met het oog op het kunnen uitvoeren van een functie met veel fysieke belasting. We werken daarbij met gerichte inspanningstesten en uitgebreide arbeidsfysiotherapeutische onderzoeken.

Meer weten?

Heeft u interesse in meer informatie of behoefte aan een kennismakingsgesprek over onze dienstverleningsmogelijkheden, dan kunt u dat aangeven op onze contactpagina.