Gezondheidsmanagement

Gezondheidsmanagement is een veel gebruikte term waarbij het in de essentie gaat om duurzaam inzetbare medewerkers en vitale organisaties. Dit wil zeggen uw medewerkers  gezond aan het werk houden door optimale randvoorwaarden te creëren: een optimale werkplek, een gezond takenpakket, een gezonde werkwijze en een gezonde organisatie zijn hierbij uitgangspunten.

Integrale aanpak

Dit vraagt om een integrale aanpak. Dat begint met de basis in orde maken en een duidelijke visie te bepalen op wat streef ik als organisatie na op gezondheids- en vitaliteitsbeleid. Vanuit die visie kan een vertaalslag gemaakt worden naar wat betekent dit (en vraag ik) van mijn leidinggevenden en werknemers. Gezondheidsmanagement gaat dus niet om alleen het bepalen van een beleid, maar veel meer nog om het integreren van dit beleid op een praktische manier in de dagelijkse werkwijze. Dit vraagt om leiderschap, praktische instrumenten aanreiken aan leidinggevenden, elkaar aanspreken, een open dialoog kunnen voeren, kortom een cultuur creëren waarin de uitgezette doelstellingen op gezondheids- en vitaliteitsbeleid een onderwerp zijn die er toe doen.

Aanpak Fysergo

Fysergo staat bekend om zijn praktische aanpak op het ontwikkelen van gezondheidsmanagementbeleid. Vanuit onze analyse komen wij tot concrete inzetbaarheidsadviezen en ontwikkelen wij specifieke tools voor management en leidinggevenden. Welke dienstverlening u ook bij ons afneemt, al onze klanten bieden wij een eigen consultant die verantwoordelijk is voor de levering van onze diensten en u begeleidt bij de vertaling van management informatie naar beleid.

Meer weten?

Heeft u interesse in meer informatie of behoefte aan een kennismakingsgesprek over onze dienstverleningsmogelijkheden, dan kunt u dat aangeven op onze contactpagina.