Loopbaanadvies

Loopbaanadvies zorgt voor duurzaam inzetbare mensen Loopbaanadvies is een uitstekend instrument voor zowel werknemer als werkgever om in te zetten in het kader van duurzame inzetbaarheid. Juist preventief aan de slag gaan met vragen over carrièremogelijkheden, het beste uit elkaar kunnen halen, werkplezier behouden, balans in werk-privé ambities draagt bij aan een optimale inzetbaarheid en motivatie van mensen.

Onze loopbaancoaches

Onze loopbaancoacheskijken niet alleen vanuit naar loopbaan sec, maar betrekken ook specifieke gezondheids- en motivatieaspecten in hun advisering. We werken in principe vanuit drie modules. De basis daarvan is het loopbaanoriëntatie gesprek. Hierin worden de wensen en verlangens ten aanzien van werk, loopbaan en werk-privé balans in kaart gebracht. De uitkomst geeft focus en werkt stimulerend.

Realistisch beeld een haalbare toekomstplannen

Na het oriëntatiegesprek kan verder doorgepakt worden naar loopbaanonderzoek en/of loopbaanbegeleiding. Loopbaanonderzoek zorgt voor inzicht in je capaciteiten, sterke en zwakke punten, valkuilen en uitdagingen. Loopbaanbegeleiding is vervolgens gericht op de bestaande situatie, hoe functioneer je nu, hoe is dat in relatie tot de organisatiecultuur en organisatiemogelijkheden. Samen kunnen we dan een actieplan opstellen en voor begeleiding zorgen naar een werksituatie die past bij de in kaart gebrachte ambities, capaciteiten, mogelijkheden en motivatie.

Meer weten?

Heeft u interesse in meer informatie of behoefte aan een kennismakingsgesprek over onze dienstverleningsmogelijkheden, dan kunt u dat aangeven op onze contactpagina.