Procesoptimalisatie - Lean manufacturing

Procesoptimalisatie en/of lean manufacturing projecten worden gestart om efficiency verbeteringen te realiseren en verspillingen te voorkomen. Dit moet leiden tot een betere kwaliteit, minder uitval en storingen en een betere controle over het proces met als doel kostenreductie of meer productie mogelijk maken tegen dezelfde kosten.

Onbedoelde bijeffecten

Fysergo ziet in de praktijk vaak onbedoelde en vervelende bijeffecten ontstaan. Denk aan een forse toename van arbeidsgerelateerde klachten, een stijgend verzuim en suboptimalisatie van inzet van mensen en middelen. Deze onbedoelde neveneffecten zijn aan de voorkant van een optimalisatieproject te voorkomen. Door aan de voorkant in het ontwerp van het proces een goede screenings analyse te maken kan Fysergo met zijn ergonomische expertise op voorhand de effecten die lean manufacturing heeft op werkplek, werkproces, werkorganisatie en werktechniek aangeven. Daabij worden duidelijke adviezenen gegeven over het bij voorhand meenemen van werknemers in dergelijke trajecten opdat het uiteindelijk functioneren van hen in het nieuwe proces optimaal is.

Aanpak en oplossingsrichtingen van Fysergo

Fysergo betrekt in zijn aanpak medewerkers vroegtijdig in het project. Dit zorgt voor draagvlak ten aanzien van de veranderingen. Tevens voeren we gesprekken met medewerkers en leidinggevenden om de werkindeling en de taakinhoud te bepalen. Kunnen we metingen uitvoeren om te bepalen of de werkbelasting richtlijnen overschrijdt en of de indeling van de werkplekken in orde is. Verder pakken we onderwerpen bij de kop als taakroulatie, verbetering van werkplekken en invulling van micropauzes. Dit doen we uiteraard in nauw overleg met de opdrachtgever en presenteren we steeds oplossingsrichtingen waaruit keuzes gemaakt kunnen worden. Geen zweverige aanbevelingen en dikke rapporten, maar een gerichte analyse, haalbare adviezen en een praktische beknopte verslaglegging.

Meer weten?

Heeft u interesse in meer informatie of behoefte aan een kennismakingsgesprek over onze dienstverleningsmogelijkheden, dan kunt u dat aangeven op onze contactpagina.