Psychologie

Psychologische begeleiding in een arbeidscontext is echt een specialisme en niet te vergelijken met “reguliere psychologie”. Onze psychologen zijn gespecialiseerd in psychologische problematiek en de effecten die dit heeft in relatie tot het functioneren op het werk en inzetbaarheid. We hebben veel oog voor het feit dat de cliënt ook een rol vervult als medewerker. De interventies richten zich op het verbeteren van de balans tussen draagkracht en draaglast.

Adviseur arbeid & gezondheid

Om de juiste interventie te kunnen vaststellen, moet eerst een goede diagnose gesteld worden. Belangrijk is om ook te achterhalen hoe de klachten tot stand gekomen zijn en hoe de medewerker in het verleden met dit soort klachten omgegaan is. Naar aanleiding hiervan kunnen wij een beeld vormen van de vraagstelling van de medewerker, welke problemen hij ervaart en welke psychosociale en arbeidsrelevante belemmeringen hierbij een rol spelen.

Rapportage en inzetbaarheidsadvies

Afstemming vindt altijd plaats met verwijzer en werkgever. Medische informatie (bestemd voor bedrijfsarts) wordt apart van de rapportage voor leidinggevenden of casemanagers opgeleverd. Bij voorkeur betrekken wij de leidinggevende bij een gesprek. Afhankelijk van de problematiek is het te adviseren aanvullende interventies  als mentale coaching, mentale weerbaarheidstraining of een vitaliteitsgesprek in te zetten.

Meer weten?

Heeft u interesse in meer informatie of behoefte aan een kennismakingsgesprek over onze dienstverleningsmogelijkheden, dan kunt u dat aangeven op onze contactpagina.