Vitaliteitscoaching

Vitaliteit is meer dan gezond zijn. Het is fysiek, mentaal, emotioneel en zingevend in balans zijn. Vitaliteit heeft alles te maken met energie, gezondheid, leefstijl en welzijn. De vitaliteitscoach is dan ook een breed opgeleide professional met kennis op het gebied van bewegen, voeding, ontspanning, coaching, werk-privé balans vraagstukken, leefstijl en werkorganisatie.

Vitaliteitsgesprek als basis

Vanuit een vitaltiteitsgesprek inventariseert de vitaliteitscoach de hulpbehoefte en helpt met het maken van een persoonlijk vitaliteitsplan wat leidt tot een gericht advies om tot structurele vitaliteitverbetering te komen. Daarbij wordt naar het hele palet van vitaliteit en werkvermogen gekeken in relatie tot duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Door als werkgever ervoor te kiezen om het vitaliteitsgesprek te koppelen aan bijvoorbeeld een PMO of Health check wordt gelijk de slag gemaakt van meten naar actie en eigenaarschap. De medewerker heeft met een persoonlijk vitaliteitsplan een instrument in handen om zelf aan de slag te gaan.

Coaching

Doel van vitaliteitscoaching is om gedragsverandering te bewerkstelligen middels het gebruik maken van  motiverende gesprekstechnieken gericht op ontlokken en versterken van intrinsieke motivatie tot verandering. Zo wordt eigenaarschap gecreëerd bij de betrokken medewerker en uiteindelijk het zelf kunnen managen van de eigen gezondheid & vitaliteit.

Meer weten?

Heeft in interesse in meer informatie of behoefte aan een kennismakingsgesprek over onze dienstverleningsmogelijkheden, dan kunt u dat aangeven op onze contactpagina.