Werkplekonderzoek

Fysergo is een specialist op het gebied van werkplekonderzoek. Van hoogwaardige ergonomische werkplek, werktechniek, werkomgeving en werkorganisatie analyses tot werkplekonderzoek gericht op werknemers met arbeidsrelevante gezondheidsproblemen.

Werkplekonderzoek en advies

Een werkplekonderzoek en- advies van Fysergo bestaat uit een uitgebreide ergonomische inventarisatie van de werkplek, de werkwijze en het gedrag van werknemer op de werkplek. Gevolgd door een advies aan werknemer en/of leidinggevende betreffende inzetbaarheid en herstel bevorderende maatregelen.

Voor wie?

Werknemers met arbeidsrelevante gezondheidsproblemen aan het houdings- en bewegingsapparaat waarbij is vastgesteld dat de werkplek de klachten in stand houden of doen verergeren. Of werknemers die re-integreren op een nieuwe of bestaande werkplek na lang verzuim.

Wat levert het op

Het inzetten van ons werkplekonderzoek en advies geeft uw werknemer inzicht in het eigen houdings- en bewegingsgedrag op de werkplek. Het advies kan direct input zijn voor eventuele begeleiding of instructie aan collega’s en/of direct leidinggevende. Het werkplekonderzoek is daarmee een uitstekend instrument om klachten vroegtijdig bij de kop te pakken en verzuim te voorkomen of terug te dringen. Tevens zorgt het voor betrokkenheid, tevredenheid en motivatie van uw werknemers om productief aan de slag te gaan.

Meer weten?

Heeft u interesse in meer informatie of behoefte aan een kennismakingsgesprek over onze dienstverleningsmogelijkheden, dan kunt u dat aangeven op onze contactpagina.