Gezond ondernemen plan

Wij werken vanuit een bewezen effectief model, het “Gezond Ondernemen Plan”. “Gezond Ondernemen” omdat het gaat over de eigen verantwoordelijkheid met oog voor realistische en heldere doelen. Altijd vanuit een “Plan” omdat we vanuit een ambitieniveau stapsgewijs werken aan optimaliseren van uw organisatiekracht. Op deze manier werken wij aan de inzetbaarheid en effectiviteit van uw mensen, processen en teams.

Programmamodel Fysergo in Bedrijf

Onze aanpak is gericht op het effectief terugdringen en beheersen van verzuim, het optimaliseren van inzetbaarheid en het implementeren van concrete oplossingen voor mensen, teams en organisaties. Oplossingen die duurzaam en efficiënt zijn. Daar ligt onze ervaring en expertise. Omdat communicatie een belangrijk onderdeel is in het verkrijgen van commitment binnen uw organisatie voorkomt een vast programmamodel onnodige discussie over vorm en inhoud.

Daarnaast is bewezen dat een programma aanpak op de lange termijn effectiever is,  als het doel is: het structureel verbeteren van de inzetbaarheid, productiviteit en effectiviteit van uw mensen. De onderstaande grafiek van Werkvermogen toont dit aan.

WAI