ERVAAR DE KRACHT VAN MENSEN

Missie

Fysergo werkt vanuit een professionele en gebalanceerde visie op menselijke waarden en ondernemingsbelangen. Onze missie is om duurzaam bij te dragen aan de gezondheid, inzetbaarheid en arbeidsproductiviteit van mensen door het ontwikkelen van kosteneffectieve programma’s en het inzetten van toegewijde professionals. Op deze manier willen wij bijdragen aan vitale en duurzame organisaties.

Visie

Ons uitgangpunt is simpel. Wij geloven in de kracht van mensen. Mensen en teams in hun kracht zetten is onze passie. Dit doen we bij voorkeur vanuit een strategische aanpak waarbij we gericht sturen op groei, verbinding, perspectief en autonomie. Door de verbinding te leggen tussen menskracht, werkkracht en teamkracht ontwikkelen wij organisatiekracht. Vanuit een duidelijk afgesproken kader gaan we met u aan de slag. Dat doen we hands on en betrokken. We beginnen gewoon daar waar het gebeuren moet. Vanuit de operatie zetten wij mensen en teams in beweging en staan we garant voor werkbare oplossingen.