Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:  Stichting Lezen & Schrijven

Fysergo en Stichting Lezen & Schrijven werken samen aan het bevorderen van geletterdheid van werknemers. Het vergroten van taalvaardigheden draagt net als de gezondheidsmanagement dienstverlening van Fysergo bij aan het verbeteren van de inzetbaarheid en vitaliteit van werknemers. Om dit te bekrachtigen ondertekenden Jan Hobbelen, directeur Fysergo, en Arjan Beune, adjunct directeur Stichting Lezen & Schrijven, op 19 september 2013 een overeenkomst.

De inzetbaarheid van medewerkers is precies waar Stichting Lezen & Schrijven en Fysergo elkaar vinden. Daarom zijn beide partijen een samenwerking voor drie jaar aangegaan.

Iedereen heeft met taal te maken, je kunt er niet omheen. Betere taalvaardigheden dragen bij aan een gezonde, duurzame en flexibele inzetbaarheid op de werkvloer, aldus Jan Hobbelen, directeur van Fysergo.

 Aan de slag

De Stichting Lezen en Schrijven verzorgt workshops voor Fysergo o.a. om te bekijken hoe de Taalmeter ingezet kan worden bij bedrijven. De Taalmeter (www.taalmeter.nl) is een digitale tool, waarmee het taalniveau van medewerkers bepaald kan worden.

 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Met de samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven geeft Fysergo invulling aan haar missie om bij te dragen aan het vitaliseren van mensen en daarmee bij te dragen aan het functioneren van bedrijven en organisaties.

 Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven is in 2004 opgericht door H.K.H. prinses Laurentien. De stichting heeft als doel om geletterdheid binnen Nederland te vergroten. Meer informatie over de stichting is te vinden op www.lezenenschrijven.nl.