Folders en productbladen

Fysergo werkt bij voorkeur vanuit een strategische aanpak. Door vanuit een programma aanpak te sturen op een structurele verbinding tussen mens-, werk- en teamkracht ontwikkelen wij uw organisatiekracht.

Het op maat gemaakte programma wordt deels ingevuld met diensten die we in de loop der jaren hebben ontwikkeld en uitgewerkt tot unieke producten die u ook afzonderlijk voor uw organisatie kunt inzetten. Om u een helder overzicht te bieden hebben wij van de belangrijkste producten een  productblad ontwikkeld die u hier kunt downloaden. Dit productblad geeft meer gedetailleerde productinformatie.

FYSERGO

Algemene Brochure
Menskracht
Werkkracht
Teamkracht

MENSKRACHT

Individueel (fysiek)
Productblad Individuele Functiegerichte Workhardening
Productblad Intake Fysiek
Productblad Intake op de Werkplek
Productblad Werkplekherstelinstructie
Productblad Werkplekonderzoek en -advies
Productblad Arbeidsfysiotherapeutisch begeleidingstraject

Individueel (mentaal)
Productblad Arbeidspsychologische begeleidingstraject
Productblad Bedrijfsmaatschappelijk werk
Productblad EMDR
Productblad Gezondheidspsychologisch assessment
Productblad Psychologische intake
Productblad Vitaal Presteren met het Individueel Loopbaanbudget

Productblad Vitaliteitsdialoog

WERKKRACHT

Productblad Ergocoach Training voor Leidinggevenden
Productblad Het Nieuwe Werken
Productblad Werkproces- en Werkomgevingsanalyse
Productblad Training Fysieke Belasting
Productblad Workshop 5S
Productblad Turbosessie Ergonomie
Productblad Workshop Gezond en Veilig Werken

 

THEMA’S

Programma Fysergo Vitaal voor Voortgezet Onderwijs
Programma Onderwijs Vitaal voor alle scholen
Interventies Verzuimmanagement
PMO in Bedrijf
Progamma Gezondheidsmanagement
Programma Prestatiemanagement