ERVAAR DE KRACHT VAN MENSEN

Het Huis van Fysergo

Door de verbinding te leggen tussen menskracht, werkkracht en teamkracht ontwikkelen wij organisatiekracht.

Vanuit het gedachtegoed van professor Ilmarinen (huis van werkvermogen) hebben wij het huis van Fysergo ontwikkeld. Ons huis bestaat uit drie woonlagen. Elke laag hebben wij vanuit onze expertise gevuld met diensten waarmee wij u ondersteunen op het gebied van vitaliteit, productiviteit en duurzame inzetbaarheid. Door vanuit een programma aanpak te sturen op een structurele verbinding tussen mens-, werk- en teamkracht ontwikkelen wij uw organisatiekracht.

p5-huis

Ons model gaat uit van een verschuivend ambitieniveau conform het waardemodel van TNO. Met de organisatie worden SMART afspraken gemaakt over het vertrekniveau en het passend ambitieniveau. Zo vertalen wij met onze werkwijze beleid naar praktisch gezondheidsmanagement tot aan een prestatiegerichte organisatie.