Klachtenregeling

Hoe Fysergo omgaat met uw klacht

Fysergo hecht grote waarde aan een goede service en dienstverlening. Als u ontevreden bent over onze dienstverlening of u hebt een klacht, dan verzoeken wij u ons dat te laten weten. Met uw klacht kunnen wij onze dienstverlening evalueren en waar nodig verbeteren. De klachtenregeling van Fysergo maakt onderdeel uit van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Indienen klacht
Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit eerst persoonlijk bespreekt met uw contactpersoon van Fysergo. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.
Mocht dit lastig of onwenselijk voor u zijn of komt u er met uw contactpersoon niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Daar zijn voor u geen kosten aan verbonden. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Vanzelfsprekend wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van uw klacht. Ook wordt u geïnformeerd over eventuele maatregelen die wij treffen.

De klachtenfunctionaris is te bereiken op telefoonnummer 088 – 272 62 77. Open hier het klachtenformulier. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:

– Per post: Fysergo B.V., t.a.v. Klachtenfunctionaris, Antwoordnummer 5450, 3000 VB Rotterdam
– Per mail: klachtenfunctionaris@fysergo.nl

Geschil
Als u er ook met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschillencommissie Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan Fysergo wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. En misschien heeft u schade opgelopen en wilt u een schadevergoeding vragen. U kunt uw klacht dan als een geschil indienen bij de Geschillencommissie Fysiotherapie van KNGF. Het oordeel van de Geschillencommissie is bindend. Meer informatie vindt u op http://www.kngf.nl.  U vindt hier het Reglement van de Geschillencommissie Fysiotherapie.