AAN DE SLAG MET VITALITEIT

Mensen die gezond zijn, lekker in hun vel zitten en plezier hebben in hun werk, presteren beter en zijn meer betrokken bij de organisatie. Fysergo ondersteunt organisaties bij het vitaliseren van haar mensen en het stapsgewijs integreren van vitaliteit in de bedrijfsvoering.

Vanuit een integrale aanpak werken wij samen aan zowel de fysieke fitheid als het mentale en emotionele welzijn en de inzetbaarheid van uw mensen. Het eindresultaat: een gezonde en energieke organisatie waar mensen met plezier en tevredenheid werken.

Met werknemers gaan we in een vitaliteitgesprek aan de slag om hen inzicht te geven in hun eigen vitaliteit en inzetbaarheid en hen daar ook nadrukkelijk verantwoordelijk voor te (gaan) voelen.

Met het management en leidinggevenden gaan we aan de slag om het begrip vitaliteit een passende plek in de cultuur van de organisatie te geven. Daarnaast reiken wij leidinggevenden handvatten aan om de vitaliteitdialoog te kunnen voeren met hun medewerkers.

Met onze vitaliteitprogramma’s investeert u in uw mensen en voegt u waarde toe aan de duurzaamheid van uw organisatie.