CO-FINANCIERING DOOR DE ZORGVERZEKERAAR

Onze dienstverlening kan voor een deel gefinancierd worden door verzekeraars. Voor veel interventies geldt dat via een zorgverzekeraar, een bedrijfszorgpakket of een verzuim- of inkomensverzekering (deel)vergoeding mogelijk is.

De exacte hoogte van cofinanciering hangt o.a. samen met welke zorgverzekeraar u heeft, welke pakketten afgesloten zijn en welke collectiviseringsgraad u heeft. Graag kijken we samen met u welke financieringsmogelijkheden u heeft, of de huidige gekozen financieringsvormen passen bij uw gewenst gezondheidsmanagement beleid, welke andere alternatieven er zijn en hoe onze dienstverlening daarmee zo aantrekkelijk mogelijk wordt.

Ons CARE® systeem legt verzekeringsgegevens vast en kan daar waar mogelijk en gewenst, cofinanciering vanuit de verzekeraar automatisch inregelen. Dit zorgt ervoor, dat daar waar deelvergoeding mogelijk is, er rechtstreeks gefactureerd kan worden naar de verzekeraar. De prijs van de interventie wordt hierdoor als het ware “ontdubbeld,” zodat de prijs van interventies zo aantrekkelijk mogelijk is.

Fysergo heeft met alle zorgverzekeraars afspraken, is voorkeursprovider van de meeste Bedrijfszorgpakketten en heeft goede relaties met intermediairs.