Onze Adviseur Arbeid en Gezondheid

Gezonde organisaties met vitale medewerkers, dat is het doel waar onze professionals aan werken. Vanuit een brede expertise werkt onze adviseur Arbeid en Gezondheid zowel gericht aan het ontwikkelen en behouden van fysieke en mentale gezondheid van werknemers als aan het identificeren en oplossen van knelpunten in de werkomgeving.

Na een inventarisatie van alle medewerkers wordt geanalyseerd welke thema’s prioriteit krijgen. In overleg met het management wordt op basis van het ambitieniveau een programma opgesteld met concrete doelen zowel op individueel als organisatieniveau. Onze adviseur fungeert hierbij als uw spil op de werkvloer en ondersteunt zowel leidinggevenden als medewerkers in de uitvoering van het programma. In gezamenlijk overleg wordt een effectieve inzet van interventies vastgesteld, waarvan de resultaten voortdurend worden teruggekoppeld. Onze adviseur legt continue de verbinding tussen management, medewerker en het werkproces zodat de effectiviteit van het proces wordt bewaakt. Gedragsverandering en het nemen van eigen initiatief en verantwoordelijkheid blijven echter de rode draad. Hiermee boekt u gericht resultaat op verzuim, inzetbaarheid en productiviteit. Op deze wijze draagt onze adviseur aantoonbaar bij aan preventie en daarmee de continuïteit van een gezonde bedrijfsvoering.

menskracht-01