Goed bezig en Fysergo

Goedbezig, unieke app om mensen gerichter preventief te ondersteunen

Fysergo werkt samen met MarketConcern Van Spaendonck om haar klanten nog gerichter te kunnen ondersteunen bij het werken aan werknemers die gezond zijn, lekker in hun vel zitten en plezier hebben in hun werk. Succesvolle mensen en organisaties presteren optimaal op 4 kerngebieden: Perspectief, Verbinding, Autonomie en Groei.

De app Goedbezig van MarketConcern Van Spaendonck is een online tool om inzicht te krijgen in hoe mensen zichzelf samen met hun team op deze gebieden kunnen ontwikkelen. Goedbezig geeft continue en gericht aan op welke gebieden het goed of minder goed gaat met de mensen binnen de organisatie. Hierop aansluitend kan Fysergo de medewerkers in de organisatie tijdig en gericht ondersteuning bieden door er voor te zorgen dat in dialoog met de medewerkers de mogelijkheden optimaal worden benut.

"Deze samenwerking is een belangrijke stap voor Goedbezig. Hierdoor kunnen we Goedbezig aan een bredere groep van organisaties aanbieden" zegt Michel Cobben, directeur van MarketConcern Van Spaendonck. "In Fysergo hebben we een partner gevonden die de toegevoegde waarde van Goedbezig ziet en hieraan ook extra kan bijdragen door hun expertise in het ondersteunen van de mensen in organisaties."