Hoe Laborijn vitaal en fit blijft

Fit, levenslustig en energiek zijn. Dat willen we allemaal! Daarom besteedt Laborijn hier aandacht aan. De werkbelasting bij personeel is immers hoog. Medewerkers moeten langer doorwerken waarbij veel van ze wordt verwacht. Met ondersteuning van adviesbureau Fysergo loopt er een vitaliteitsproject bij Laborijn gericht op SW-medewerkers.

In het vitaliteitsproject wordt aandacht besteed aan de leefstijl van medewerkers en wat zij kunnen doen om vitaal te worden en/of te blijven. De medewerkers hebben de mogelijkheid om een vitaliteitsscan te doen. De uitkomsten van de scan en gesprekken met een vitaliteitscoach leveren de deelnemer een plan van aanpak op om aan de slag te gaan met de eigen vitaliteit.

"Het is prettig om hiermee inzicht te krijgen in de eigen vitaliteit en de mogelijkheden om die op je eigen manier te verbeteren." - Laborijn -

Loborijn