Onderwijs Vitaal

Programma Onderwijs Vitaal voor alle scholen

WAT IS ONDERWIJS VITAAL?
Onderwijs Vitaal is het vitaliteitsprogramma voor docenten en ondersteunend personeel in het onderwijs en helpt deelnemers zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van hun vitaliteit. Het programma van Onderwijs Vitaal bestaat uit drie onderdelen
• De loopbaanscan • Vervolginterventies • Workshops

WAAROM ONDERWIJS VITAAL?
De werkbelasting bij personeel in het onderwijs is hoog, medewerkers moeten lang doorwerken en het aantal jaren dat een docent voor de klas staat en een manager ondersteunt is hoog. Dit geldt voor zowel basis onderwijs, voortgezet onderwijs*, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs alsook speciaal onderwijs. Om er voor te zorgen dat het personeel van de scholen voldoende vitaal en fit zijn kunnen scholen in het onderwijs medewerkers een programma aanbieden om de vitaliteit en het werkvermogen te verbeteren of in stand te houden.

WIJ VINDEN DAT ONDERWIJS VITAAL GESLAAGD IS ALS:
• Deelnemers meer kennis hebben van vitaliteit (zowel mentaal als fysiek) en hoe dit zich verhoudt tot werkkracht.
• Deelnemers de vaardigheden hebben geleerd om zelf aan de slag te gaan met vitaliteit.

Open HIER  het programma boekje Onderwijs Vitaal

Voor meer informatie ga naar onze vernieuwde website www.belife.nl