PRIVACY REGLEMENT FYSERGO

PRIVACY REGLEMENT FYSERGO

Door middel van dit Privacyreglement wil Fysergo duidelijkheid verschaffen in wat zij met uw persoonsgegevens doet. Dit Fysergo Privacyreglement maakt onderdeel uit van het kwaliteitssysteem van Fysergo welke voldoet aan de eisen zoals gesteld in de ISO-9001-2008 norm. Fysergo heeft haar verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (“CBP”). Deze meldingen zijn opgenomen in het openbaar register van het CBP, zie www.cbpweb.nl.

Fysergo heeft deze wet vertaald naar een eigen Privacyreglement. Deze kunt u hier downloaden.

Gebruik persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt en bewaard. Voorafgaande aan de intake informeert de professional de cliënt met betrekking tot het privacyreglement. Hierbij stemt de cliënt in dat persoonsgegevens en gegevens over de gezondheid worden verwerkt en waar nodig gecommuniceerd met de bedrijfsarts, huisarts, casemanager van de werkgever en zorgverzekeraar. De wet bescherming persoonsgegevens wordt daarbij in acht genomen.

Medische persoonsgegevens cliënt

Persoons- en gezondheidsgegevens worden digitaal geregistreerd. De verwerking van medische gegevens is wettelijk toegestaan wanneer dit; noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de zorgverlening en is op basis van toestemming.
Deze gegevens zijn nodig om de volgende redenen:

  • voor de goede uitvoering van de zorgverlening;
  • voor de evaluatie van de prognose ziekteverzuim en het effect dat de zorg vanuit de zorgverlening heeft;
  • voor een goede begeleiding door de (bedrijfs)arts wanneer u verzuimend bent;
  • om te weten welke stappen u al genomen hebt om verzuim te voorkomen;
  • de resultaten worden geanonimiseerd en getotaliseerd opgenomen in de effectmeting;
  • medische gegevens worden nooit aan de werkgever verstrekt;
  • voor de rapportages aan de (bedrijfs)arts.

Burger Service Nummer
Het gebruik van het BSN in de zorg is sinds 1 juni 2008 bij wet geregeld. Vanaf 1 juni 2009 is het gebruik van het BSN verplicht. De cliënt zal het BSN worden gevraagd; deze zal worden gebruikt voor het uitwisselen van gegevens met andere zorgaanbieders, indicatieorganen, zorgverzekeraars en declaraties. (www.infobsnzorg.nl)

CARE
Alle interventie professionals werken via een digitaal cliëntvolgsysteem (CARE). Dit is een web-based systeem dat beveiligd en gecodeerd is. Alle communicatie tussen CARE en de eindgebruiker is versleuteld. Er zal dus geen wachtwoord of privacy gevoelige informatie over het net verstuurd worden.