MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie én in mentale (veer)kracht. Dit geldt ook voor het leveren van optimale prestaties binnen het werk. Naast kennis en vaardigheden is het belangrijk om te werken aan mentale veerkracht.

De wereld om ons heen verandert snel. Flexibiliteit, eigen regie en veerkracht zijn dé kernbegrippen voor de werknemer van nu. Wij geloven daarom dat investeren in mentale veerkracht loont. Want door versterking van de veerkracht voorkom je niet alleen uitval maar je verhoogt ook energie, werkvermogen en prestaties. Om succesvol te zijn en te blijven investeer je in mentale veerkracht. Als mens, als team en als organisatie.

Wij geloven in de kracht van mensen en teams. In alles wat wij doen, richten wij ons op het versterken van de kracht van de mensen zelf. Het individu heeft alleen wat hulp nodig als de batterij even leeg is of als men de batterij extra wil vullen. Door te werken vanuit een sterke mentale veerkracht is het onderwerp verbonden aan zowel verzuim-, gezondheids- als prestatiemanagement.

 

Mentale-Veerkracht-Driehoek

Het draait bij mentale veerkracht om de keuzes en mogelijkheden van het individu. De interactie van het “Ik” met de sociale omgeving, het “privé” deel van ons leven en hetgeen “werk” je kost of oplevert. Juist op die snijvlakken van het model komt het aan op de veerkracht die je nodig hebt. Dit heeft een positief effect op de werk/privé balans, het omgaan met werkstress en het nastreven van de eigen ambities.

 

Mentale-Veerkracht-Batterijen

Benieuwd naar uw mentale veerkracht? Lees meer over mentale veerkracht screening.

Meer weten: Sturen op mentale veerkracht