Vitaal Programma 's en White Paper voor Onderwijs

De werkbelasting bij personeel in het onderwijs is hoog en medewerkers moeten lang doorwerken. Fysergo biedt vitaliteitsprogramma’s aan voor het personeel van het onderwijs en helpt deelnemers zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van hun mentale en fysieke weerbaarheid. Lees in de white paper hoe energie en werkvermogen te verbeteren zijn.

Programma Fysergo Vitaal

Het programma van Fysergo Vitaal voor Voortgezet Onderwijs bestaat uit twee onderdelen
• De loopbaanscan
• Vervolginterventies

Open HIER het programma boekje Fysergo Vitaal.

Voor leidinggevenden en medewerkers van het Voortgezet Onderwijs heeft Fysergo een speciaal trainingsprogramma “De Inzetbaarheidsdialoog” samengesteld.
Het 2-daagse trainingsprogramma bestaat uit:
• Dag 1: training voor leidinggevenden
• Dag 2: workshop voor medewerkers en hands-on coaching in de praktijk

Open HIER het Trainingsprogramma de Inzetbaarheidsdialoog.

Meer weten? Wij adviseren u graag wat u binnen uw onderwijsgroep kunt doen om uw personeel inzetbaar en fit te houden. Ook delen we graag de ervaringen die we nu hebben met andere onderwijsgroepen waar we dit programma reeds voor hebben gerealiseerd.

Programma Vitaal Onderwijs voor alle scholen

Het programma van Fysergo Vitaal voor Basis Onderwijs, Middel Onderwijs, Hoger onderwijs en Speciaal Onderwijs bestaat uit drie onderdelen
• De loopbaanscan
• Vervolginterventies
• Workshops

Open HIER het algemeen programma Onderwijs Vitaal dat wij bieden.

White paper Onderwijs

Een mentaal veerkrachtige medewerker met meer zelfregie, vertrouwen in zichzelf, collega’s en schoolleiding, kan zelf vitaliteit en werkdruk positief beïnvloeden, waardoor de inzetbaarheid van de docent duurzaam verbeterd kan worden. Dit blijkt onder andere uit de 918 loopbaanscans, 123 groepstrajecten en 96 mentale vervolginterventies die Fysergo in het kader van het sectorplan-VO het afgelopen schooljaar heeft uitgevoerd binnen het voortgezet onderwijs.

In deze white paper worden de uitkomsten gepresenteerd en leest u hoe energie en werkvermogen te verbeteren zijn.

Lees meer en DOWNLOAD de white paper