Voorkomen of herstellen van uitval en op weg naar succes

Vitaal werken in je eigen functie tot aan je pensioen is niet vanzelfsprekend. Werkgevers investeren in duurzame inzetbaarheid.  De veelgehoorde vraag is; waar moet je nu mee beginnen? En wat werkt er nu echt? Met het VIPP-Vlootschouw® programma helpt Fysergo zicht te krijgen op uw inzetbaarheidspotentieel en hoe u dit potentieel kunt ontwikkelen.

VIPP staat voor Verzuim, Inzetbaarheid, Preventie en Prestaties. De doelstelling van deze methodiek is het sturen op resultaten in de daling en beheersing van verzuim, het behouden van inzetbaarheid en het ontwikkelen van vitaliteit en productiviteit.  Het is een heldere, methodische aanpak gericht op de dialoog tussen u leidinggevenden en hun teams om eenvoudig en resultaat gericht te sturen op duurzame inzetbaarheid. Fysergo helpt u om de juiste acties en interventies in te zetten waarbij u zelf de grip behoudt op het proces.

Lees meer: Productblad VIPP