VERZUIM | INZETBAARHEID | PREVENTIE | PRESTATIE

VIPP staat voor Verzuim, Inzetbaarheid, Preventie en Prestaties. De doelstelling van deze methodiek is het sturen op resultaten in de daling en beheersing van verzuim, het behouden van inzetbaarheid en het ontwikkelen van vitaliteit en productiviteit.  Het is een heldere, methodische aanpak gericht op de dialoog tussen de leidinggevenden en hun teams om eenvoudig en resultaat gericht te sturen op duurzame inzetbaarheid. Wij helpen je om de juiste acties en interventies in te zetten waarbij je zelf grip houdt op het proces.

 

 


PROGRAMMA VIPP VLOOTSCHOUWMETHODIEK®
Overzicht krijgen op de inzetbaarheid van jouw afdeling of team? Dat is niet zo makkelijk. De beschikbare stuurinformatie maakt meestal alleen het verzuim inzichtelijk. Maar welke thema’s spelen er nu precies bij de medewerkers die aan het werk zijn? En in hoeverre vormen deze een risico op de inzetbaarheid, nu of in de toekomst?

Met de VIPP vlootschouwmethodiek® maken wij de inzetbaarheid van jouw bedrijf inzichtelijk.

 


DE VITALITEITSDIALOOG
Hoe zorg je ervoor dat de medewerker in actie komt en maak je afspraken over de resultaten? Dat is wat leidinggevenden leren in het programma de vitaliteitsdialoog. Het gesprek aangaan over vitaliteit, het lijkt zo makkelijk maar in de praktijk toch moeilijker dan gedacht.