Leiderschap


Effectief leiderschap is geïntegreerd in HR-beleid en gaat over autonomie en groei. De dialoog tussen leiding en medewerker is de kern van de aanpak. Daar hoort het begrip ‘veeleisend helpen’ bij.

Vanuit de verticale verbinding betekent dit medewerkers stimuleren om actief aan de slag te gaan met hun eigen inzetbaarheid en daarmee hun mentale weerbaarheid. Ondersteuning daarin vindt plaats volgens het “als / dan principe”; als jij actief aan de slag gaat met je eigen duurzame inzetbaarheid en mentale weerbaarheid, dan gaat het bedrijf jou faciliteren in de benodigde acties.

leiderschap1-01Leiderschap betekent voor ons ook het stimuleren van de horizontale verbinding. In deze turbulente tijden wisselt de leiding veelvuldig en is het goed om ook te kunnen bouwen op de suport van je collega’s. De kracht van een team zit in de onderlinge verbinding. In onze teamtrainingen versterken we zowel leiding en management als de onderlinge kracht van teammedewerkers.

leiderschap2-01