Management development

Leidinggevenden zijn een belangrijke schakel in het aansturen van teams en het doorvoeren van veranderingen in de organisatie. Van hen wordt verwacht dat zij op een effectieve wijze het gesprek aan kunnen gaan met de medewerkers over verwachtingen, ambities en resultaten.

Het management stimuleert autonomie en groei van medewerkers en weet daarbij ook de verbinding te leggen met de organisatiedoelen. Hiervoor bieden wij een breed scala aan trainingen die het management hierbij ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn Mentale Veerkracht, Stressmanagement en de (Vitaliteits)dialoog.


Mentale Veerkracht

Elke sporter weet het: voor een optimale prestatie is naast fysieke vitaliteit ook mentale veerkracht nodig..

Leidinggevenden (of teams) management development trainen wij ook in hun mentale veerkracht. Deze training geeft inzicht en gerichte vaardigheden om de eigen belastbaarheid te verhogen. Mentale veerkracht gaat verder dan het terugdringen of voorkomen van klachten, het gaat evenzeer over professionaliteit en beter mentaal presteren in zowel werk als privé.


Sturen op Mentale veerkracht

Wij organiseren voor uw leidinggevenden een pragmatische training in het sturen op effectief stressmanagement..

Elke medewerker is in principe zelf verantwoordelijk voor zijn eigen inzetbaarheid, leefstijl en het eigen (mentale) gezondheidsgedrag. Als het gaat om stressmanagement betekent dit dat leidinggevenden aandacht hebben voor preventie en medewerkers aanspreken op en stimuleren bij het maken van eigen keuzes en acties ten aanzien van het hanteren van werk(druk).


De (Vitaliteits)Dialoog

De (vitaliteits)dialoog aangaan met de medewerkers wordt vaak ervaren als spannend..

Toch is het voor een succesvol vitaliteits- en inzetbaarheidsbeleid van belang dat de leidinggevenden in gesprek kunnen gaan over dit soms lastige onderwerp in het kader van verzuim en inzetbaarheid. In deze workshop worden managers en leidinggevenden zich meer bewust van hun eigen rol en hun mogelijkheden om te sturen op het bevorderen van vitaliteit.