Productinformatie

Fysergo werkt bij voorkeur vanuit een strategische aanpak waarbij we gericht sturen op groei, verbinding, perspectief en autonomie. Door vanuit een programma aanpak te sturen op een structurele verbinding tussen mens-, werk- en teamkracht ontwikkelen wij uw organisatiekracht.

Het op maat gemaakte programma wordt deels ingevuld met diensten die we in de loop der jaren hebben ontwikkeld en uitgewerkt tot unieke producten die u ook afzonderlijk voor uw organisatie kunt inzetten. Om u een helder overzicht te bieden hebben we de belangrijkste producten nader toegelicht in  productbladen die u hier kunt downloaden.

Algemeen

Algemene Brochure
Teamkracht

Productbladen

Folder Maximale Teamkracht
Programma Goed Bezig
Productblad Sturen op mentale veerkracht
Productblad Teamprogramma mentale veerkracht
Productblad Het Nieuwe Leidinggeven
Productblad VIEFent Mentale Veerkracht