Werkbare organisatie doelen

Met de ondersteuning vanuit het ‘Huis van Fysergo’ bouwen wij aan teamkracht en daarmee aan het succes van uw organisatie.

Vitale Koers

Wij creëren samen met u een heldere en vitale koers voor uw mensen en teams, met concrete doelen die we met elkaar gaan bereiken.

Leiderschap

Hierbij speelt ook het thema leiderschap een belangrijke rol. Leiding durven geven vanuit het ‘als/dan’ principe; wij noemen dat ‘veeleisend helpen’.

Teamverbinding

In deze tijd, waar leiding frequent verandert, werken wij aan de verbinding en de dialoog tussen medewerkers in teams. Hiervoor bieden wij teamtrainingen op het gebied van vitaliteit, mentale veerkracht en duurzame inzetbaarheid. Uiteraard gericht op helderheid en daadkracht.

 Goed Bezig

Om de Verbinding, het perpectief, de groei en de autonomie van het team en haar medewerkers te versterken werken we met de krachtige en innovatieve applicatie “GoedBezig”. Constante reflectie en focus op het doel.

Wij geloven in de kracht van mensen en in de kracht van teams.