Gezond en veilig werken

GEZOND, EFFICIËNT EN VEILIG WERKEN

De ergonomie specialisten van Fysergo zorgen dat de werkprocessen binnen uw organisatie niet langer knelpunten zijn en dat de werkbelasting van uw mensen optimaal wordt afgestemd op wat mensen kunnen.

Werkkracht heeft veel verschillende kanten. De materie gaat over mens, proces, techniek en organisatie. Fysergo heeft op dit terrein een groot expertise/advies-interventie aanbod. Optimaal inzetbaar en geheel op maat aan de hand van de situatie binnen uw onderneming.

Uitgaande van de kracht van uw mensen worden gedragen en haalbare oplossingen ontwikkeld die werken gezond, efficiënt en veilig maken.

In één dag van analyse naar advies

De eerste stap is observeren. Leren wat uw mensen doen en denken, met ze praten, meten waar ze mee bezig zijn en die ervaringen terugkoppelen in oplossingen. Dat doen we in de ochtend om aan het einde van de dag al de resultaten met uw medewerkers en leidinggevenden te delen en te bespreken. Want de betrokkenheid van uw mensen is een waardevol goed.

Wij staan voor wat wij adviseren

Om dat voor de volle 100% waar te maken betrekken wij uw mensen graag in de discussie over onze analyse en oplossingen. Wij laten ze meedenken, meepraten en meebeslissen. Dat is een gezonde bodem waarmee extra draagkracht wordt gerealiseerd voor de implementatie van onze advisering en oplossingen.

De verslaglegging houden we graag beknopt en praktisch

Geen dikke rapporten die extra tijd vragen. Begrijpelijke, beknopte en praktische verslaglegging met een heldere visualisatie van knelpunten en vooral oplossingen maakt snel handelen mogelijk.

Trainingen met beleving 

Daarna trainen we uw mensen. Ze beleven in workshops wat wij ze willen overbrengen en bedenken samen hoe ze dat in hun werk ook daadwerkelijk kunnen toepassen. Leidinggevenden oefenen hoe ze hun mensen moeten aanspreken, voorbeeldgedrag kunnen vertonen en leren auditrondes te lopen.